2019 Exhibitors List:

Company NameStand NumberCountry
FMHACAEthiopia
Ethiopian AirlinesEthiopia
MAPPEEthiopia
Afri Health TVEthiopia
ESOGEthiopia
Ethiopian Midwives AssociationEthiopia
Ethiopian Cataract society of AssociationEthiopia
Ethiopian Nursing AssociationEthiopia
Ethiopian Biomedical Engineering AssociationEthiopia
Ethiopian Cardiac Profession SocietyEthiopia
Ethiopian Women Medical AssociationEthiopia
Paulos HospitalEthiopia
Oromia Physician AssociationEthiopia
Ethiopian Public Health Laboratory AssociationEthiopia
Ethiopian Dental Professional AssociationEthiopia
Wise Team PlcEthiopia
PFSAEthiopia
REY Import & ExportEthiopia
Labtrace Medical Equipment ImporterEthiopia
Delta Instruments Technology PlcEthiopia
Hilina Enriched Foods PlcEthiopia
BMY Medical Technology PlcEthiopia
Amshaj Manufacturing PlcEthiopia
Adduu Enterprise Medical Equipment & Supplier Importer & DistributorEthiopia
Bangkok HospitalEthiopia
Nantong Egens Biotechnology Co.LtdEthiopia
High ChemEthiopia
HSHARYEthiopia
WAHEthiopia
MOHEthiopia
HPCEthiopia